ARHITEKT REICHMANN  
 

PROJEKTI

ART & Ω

PISARNA

KONTAKT

www.reichmann-a.at
         
Št. Peter v R./
St. Peter i. R.
2001
Ražunova dvorana
Naročnik:
Konvent šolskih sester
Višja šola za
gospodarske
poklice Št. Peter