Projekti

KNJIGARNA HAČEK  2003

VRTEC "JAZ IN TI"  2002

PROJEKT GALERIJA  2002

STANOVANJSKA HIŠA EFH  2002

RAŽUNOVA DVORANA  2001

MEDICINSKI CENTER  2000

MRTVAŠNICA SVEČE  2013

PLEZALNA DVORANA  2012

ŠPORTNI CENTER  2010

FAROVŽ KOTMARA VAS  2010

ZVEZA BANK  2010

DOM ZA OSTARELE  2010

MLADINSKI CENTER  2009

FAROVŽ BILČOVS  2009

LJUDSKA ŠOLA BILČOVS  2007

ODER NA PROSTEM  2006

STANOVANJSKA HIŠA  2006

FAROVŽ ŠT. JAKOB  2005

MOST ZA PEŠCE  2004

POSOJILNICA BANK  2003