Anton Reichmann
Arhitekt
Diplomiran inženir
Državno pooblaščen in zaprisežen civilni tehnik
Rojen 1963 v Celovcu
Zvezna Gimnazija za Slovence 1981
Študij arhitekture na tu-graz 1991
Od 2001 samostojen arhitekt

Storitve

STORITEV
Formuliranje gradbene naloge | Analiziranje vseh osnov | Definiranje zahtev uporabnika | Prostorski koncept | Funkcijski koncept | Ureditev projekta | Izbor materialov | Cenitev stroškov

OPIS STORITVE
Razvoj specifične projektne rešitve na osnovi optimizacije vseh zahtev uporabnika in projektnih osnov.

DOKUMENTACIJA
Načrti M 1:200, M 1:100, 1:50 | Detajlna projektna specifikacija | Delovni model po potrebi | Računalniška animacija po želji | Vzorci materialov | Pojasnjevalne skice | Slike | Opisi

STORITEV
Gradbeno dovoljenje (vložitev načrta) | Delovnopravne odobritve – po potrebi | Obrtniško upravne odobritve – po potrebi

OPIS STORITVE
Potrebna poizvedovanja in pojasnjevanja, načrti in opisi, vodenje potrebnih pogajanj z uradi.

DOKUMENTACIJA
Uradni načrti M 1:100 | Opisi gradnje | Tehnični izračuni | Potrebna potrdila

STORITEV
Izvedbeni in detajlni načrti | Seznami storitev | Razpis | Pogajanja s ponudniki | Evidentiranje stroškov | Prostorska knjiga | Časovni načrt gradnje | Strokovni načrti: elektrotehnika, hišna tehnika, specialni načrti, statika in konstrukcija

OPIS STORITVE
Obdelava in opis objekta, pripravljenega za gradnjo vključno vseh strokovnih načrtov. Naročanje in oddajanje del podjetjem z računalniško obdelanimi razpisi, ki so osnova pri zasledovanje stroškov med gradnjo.

DOKUMENTACIJA
Detajlni načrti M 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 | Prostorska knjiga | Detajlni katalog | Pregled stroškov | Zasledovanje stroškov

STORITEV
Nadzor gradnje | Nadzirano nadzorovanje gradnje: gradnja v začetni fazi, notranja ureditev, tehnična ureditev, elektrotehnika vključno telekomunikacije, tehnična oprema, komunalni priključki, čiščenje gradbišča | Predaja zgradbe | Zagotovitev jamstva | Odkrivanje pomanjkljivosti in nadziranje odpravljanja pomanjkljivosti

OPIS STORITVE
Nadziranje vseh gradbenih del do predaje na ključ. Koordiniranje vseh udeleženih podjetij in načrtovalcev na gradbišču. Nadziranje tehničnih, pravnih, trgovskih in oblikovalnih izvajanj ter svetovanje in zastopanje investitorja pri vseh pogajanjih z uradi, podjetji in posebnimi strokovnjaki. Preverjanje računov. Atestiranje gradbenih storitev in predaja zgradbe.

DOKUMENTACIJA
Gradbiščna poročila | Kontrola gradbenih dnevniških zapisov posameznih podjetij | Zapisniki predaj | Seznami pomanjkljivosti | Zapisi odpravljenih pomanjkljivosti | Nadziranje izvajanj garancijskih storitev in popravil v garancijskem roku.