Dom za ostarele Pliberk

Pliberk

2005-2010

Naročnik: Provinca šolskih sester